Pris för värdering


Vad kostar en värdering?
Från 500.- upp till 5000.-
Det kan skilja beroende på olika faktorer.

När det gäller ärenden från försäkringsbolag så brukar det kosta från 0.- upp till 1500.- beroende på utfallet av värderingen.

Ring 0707-838925

Jag har lång erfarenhet och goda referenser som fordonstestare, värderingsman och rådgivare av bilpriser och försäkringsvärde, både mot konsument och företag.

Länk till LinkedIn

Målet är att finna en lösning för er. Ledordet är korrekt och rimligt värde.